Nu stemmen weer (samen) mogen klinken brengt Kamerkoor Musica Cordis o.l.v. Marcel van Westen het programma “Missa Corona”, waarin oude kerkelijke gezangen worden afgewisseld met bijpassende wereldlijke muziek uit diverse stijlperiodes. De culturele leegte, ontstaan door de coronacrisis, kan eindelijk weer worden gevuld met een indringend optreden waarin koormuziek en dans elkaar in een sacrale ruimte ontmoeten.
m.m.v. Stichting Dansz, Jaco van Leeuwen (orgel), Control Light Kapelle